EKONOMIA FEMINISTA FOROA

INDAR BAT DABIL HOR, BIZITZA ERDIGUNERA EKARTZEKO. Martxoak 25, Azpeitian.

*Texto en castellano, más abajo

*Texte en français ci-dessous

Aldaketaren beharraz hitz egiten da han eta hemen. Baina aldaketen norabideak erabat kontrajarriak izan daitezke. Sistema kapitalistak bortxaz ekarri gaitu egungo eszenatokira, hala ere, guri dagokigu egoera hau aukera gisa ulertzea, eta horretarako, aldaketa definitu eta norabidetu egin behar da. Feministok kapitalaren amaigabeko metaketa jendartearen antolaketaren erdigunetik bidali, eta bizitza ona ahalbidetzen duten jarduerak erdigunera ekartzeko egiten dugu apustu.

Bilgune Feministaren 15. urteurrenaren harira antolatu ditugun ekimenen baitan ezin genuen eztabaida hau kanpoan utzi eta horretara dator martxoaren 25eko ekonomia feminista foroa: gure herrian bizitza ona kolektiboki ezaugarritzeko urratsak eman eta burujabetza feministaren norabidean, bizi ditugun gurutzada neoliberalen aurrean feminismotik irekitzen diren erresistentzia eta alternatibentzako gakoak aztertu. Eguna kapitala eta bizitzaren arteko talka gure gorputzetan kartografiatzeko gogoeta kolektibo batekin hasiko dugu. Ondoren, bestelako harreman ekonomiko, politiko eta sozial ereduak eraikitzeko bideak arakatuko ditugu, mahaiaren bueltan izango ditugu: Cristina de la Cruz (REAS Ecosolfemeko kidea), Helena Franko (EHUko ekonomia irakasle eta Ogasun diputatu ohia), Mari Luz Esteban (EHUko gizarte antropologia irakaslea) eta Silvia Carrizo (Malen Etxeako kidea). Arratsaldean, berriz, hainbat tailer izango dira, feminismotik martxan jartzen ari garen erresistentzia eta alternatiben kantoiak deiturikoak. Kantoietan, besteak beste, parada izango dugu proiektu hauek bertatik bertara ezagutzeko: Etxalde, Gipuzkoa Zutik, Fracking Ez, ELA eta LAB sindikatuak, SAD Babel etxeko langileen elkartea, Sexu langileen ahalduntzerako proiektua, Bartzelonako Vaga de totes ekimena, Olatukoop, Lakari, Lastotan elkarbizitzarako kooperatiba, Errekaleorreko Errekaemeak talde feminista, Arquitecturas del cuidado ikerlana, Comunitat autofinancera de dones del Penedès emakumeen autofinantziazio sarea, Koop 57, Denbora politiken inguruko gogoeta eta Amatasunak, ekonomia eta komunitatea: egitate biologikotik politikora Iruñean antolatutako jardunaldiak.

Foroa Azpeitiako Sanagustin kulturgunean izango da goizean eta arratsaldeko tailerrak aldiz, Azpeitiako Emakumeen Txokoan eta Gazte Lekuan izango dira. Goizeko 10.00etatik aurrera hasiko da foroa, eta arratsaldeko 18.30ak arte. Bertan, haurrentzako gunea egonen da eta irisgarritasuna bermatuko da. Bazkaria, bertako elikagaiekin prestatuko da, elikadura burujabetzarekiko konpromiso politikoa dugulako. Emakumeentzako* ekimena izango da.

Indarrak gurutzatu, batu, biderkatu, hedatu. Indar bat badabil hor… ez dadila alperrik izan, baliatu dezagun bizitza erdigunera ekartzeko.

* Emakume kategoria erabiltzen jarraitzen dugu gure egungo errealitatean politikoki eragiteko oraindik baliagarria delakoan, nahiz eta sexu-genero sistemak markatzen duen binomioaz gaindi bizipen, ibilbide, ahalmen eta identitate anitzak ere bagaren (bollerak, trans…)

IZENA EMATEKO, JO HONA!

arroketako-irudia


HAY UNA FUERZA QUE LATE… PARA TRAER LA VIDA AL CENTRO

FORO DE ECONOMÍA FEMINISTA EL 25 DE MARZO

ilargia

Se habla constantemente de un cambio. Pero dicho cambio puede ir en diferentes direcciones. Es el sistema capitalista el que nos ha traído a este escenario. Aún así, es cosa nuestra entender esta situación como una oportunidad, para lo que debemos definir y redireccionar el nuevo camino. El feminismo apuesta por intentar poner en el centro aquellas actividades que facilitan el bienestar, dejando fuera la organización social que se basa en la acumulación ilimitada del capital.

Teniendo en cuenta todas las actividades organizadas con motivo del 15º anivarsario de Bilgune Feminista no podía faltar este foro de economía feminista el 25 de marzo: con el objetivo de caracterizar el buen vivir de una manera colectiva y avanzar hacia la soberanía feminista, analizando diferentes claves para las alternativas y resistencias que se anteponen a esta cruzada neoliberal. Comenzaremos el día con una reflexión colectiva que cartografiará en nuestros cuerpos la tensión entre el capital y la vida. Después, analizaremos las diferentes vías para construir otro tipo de modelos sociales y políticos. Para ello, tendremos en la mesa a: Cristina de la Cruz (miembro de REAS Ecosolfem), Helena Franco (profesora de economía de la UPV y ex-diputada de Hacienda), Mari Luz Esteban (profesora de antropología de la UPV) y Silvia Carrizo (miembro de Malen Etxea). Por la tarde, tendremos diferentes talleres, organizados en los cantones de resistencias y alternativas feministas. En estos cantones podremos, entre otras, conocer de cerca los siguientes proyectos: Etxalde, Gipuzkoa Zutik, Fracking Ez, sindicatos ELA y LAB, organización de trabajadoras del hogar SAD Babel, proyecto para el empoderamiento de las trabajadoras sexuales, la acción Vaga de totes desde Barcelona, Olatukoop, Lakari, la cooperativa para la convivencia Lastotan, el grupo feminista Errekaemeak desde Errekaleor, el trabajo de investigación Arquitecturas del cuidado, la red para la autofinanciación de mujeres Comunitat autofinancera de dones del Penedès, Koop 57, una reflexión sobre las políticas del tiempo y las jornadas organizadas en Iruñea sobre maternidad, economía y comunidad: Del hecho biologico al hecho político.

El foro tendrá lugar en el kulturgune de Sanagustín en Azpeitia. Los talleres de la tarde en cambio, tendrán lugar en Emakumeen Txokoa y en el Gazte Leku. El foro dará comienzo a partir de las 10:00 de la mañana y se alargará hasta las 18:30 de la tarde. Habrá zona infantil y se garantiza la accesibilidad. La comida se preparará con productos locales, respetando la soberanía alimentaria. Será un acto para mujeres*

Juntemos nuestras fuerzas, multipliquemoslas, expandamoslas. Si hay una fuerza que late… que no sea en vano, usemosla para traer la vida al centro.

* Seguimos utilizando la categoría mujer porque consideramos que aún es válida para incidir politicamente en nuestra realidad actual. Sin embargo, más allá del binomio marcado por el sistema de sexo-género somos vivencias, capacidades e identidades muy diversas (bolleras, trans…)

INCRIPCIONES


Une force est en marche afin de mettre la vie au centre.

Le 25 mars, forum d’économie féministe.

Nous entendons ici et là parler de la nécessité de changement. Mais les directions de ces changements peuvent être en totale opposition. C’est bel et bien le système capitaliste qui nous a contraint à se retrouver dans la circonstance actuelle ; cependant, il nous appartient de voir cette situation comme une opportunité, et c’est dans ce sens qu’il nous faut définir et orienter le changement. En tant que féministes, nous faisons le pari de sortir cette accumulation sans fin du capital du centre de l’organisation sociétale et de la remplacer par les occupations qui assurent une vie de qualité.

Nous ne pouvions pas laisser ce sujet de débat en dehors de notre programmation fixée à l’occasion des 15 ans de Euskal Herriko Bilgune Feminista. C’est pour cela que nous organisons le forum de l’économie féministe le 25 mars : pour définir collectivement les étapes qui mènent à cette vie de qualité, et pour, toujours dans l’objectif d’une souveraineté féministe, analyser d’un point de vue féministe les clés pour une résistance et une alternative aux croisades néolibérales.

Nous allons débuter la journée avec une réflexion collective pour cartographier dans nos corps les chocs qui existent entre la vie et le capital. Par la suite, nous allons explorer les chemins qui mènent à d’autres formes de relation économique, politique et sociale ; nous aurons autour de la table : Cristina de la Cruz (membre de REAS Ecosolfem), Helena Franko (professeure à l’EHU et ancienne députée des finances et du trésor public), Mari Luz Esteban (professeure d’anthropologie à l’EHU) et Silvia Carrizo (membre de Malen Etxea). L’après-midi, il y aura plusieurs ateliers intitulés « les cantons des résistances et des alternatives surgies du féminisme ». Nous aurons l’occasion de connaître les projets suivants : Etxalde, Gipuzkoa Zutik, Fracking Ez, les syndicats ELA et LAB, l’association des travailleur-se-s à domicile SAD Babel, le projet d’enpowerment des travailleur-se-s du sexe, l’initiative Vaga de totes de Barcelone, Olatukoop, Lakari, la coopérative Lastotan elkarbizitzarako kooperatiba, le groupe féministe Errekaleorreko Errekaemeak, le travail de recherche Arquitecturas del cuidado, le réseau d’autofinancement de femmes Comunitat autofinancera de dones del Penedès, Koop 57, la réflexion au sujet des politiques du temps et le séminaire organisé à Iruñea qui a pour sujet les maternités, l’économie et la communauté : du procédé biologique au procédé politique.

Le forum aura lieu le matin au centre culturel Sanagustin d’Azpeitia, les ateliers de l’après-midi par contre se dérouleront à l’Emakumeen Txokoa et Gazte Lekua d’Azpeitia. Le forum commencera à 10.00 et se terminera à 18.30. Il y aura un endroit pour les enfants et nous assurerons l’accessibilité de tous. Ayant pour engagement politique la souveraineté alimentaire, le repas sera composé de produits locaux. L’événement sera à destination des femmes*.

Mélangeons, unissons, multiplions, déployons nos forces. Une force est en marche ici… qu’elle ne soit pas là en vain, utilisons-la pour mettre la vie au centre !

*Femmes: nous continuons à utiliser la catégorie femme, étant donné qu’il est encore utile pour influer sur la réalité politique actuelle, et ce, même si nous constituons une pluralité d’expériences, de trajectoires, et d’identités qui va au-delà du binôme marqué par le système sexe-genre (gouines, trans, etc.)

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire 

Advertisements